mr. P.M.M.Th. de Jongh                 Posthoorn 20   2907SH Capelle a/d IJssel         tel. 010-4519788          mail: advocatenkantoordejongh@kpnmail.nl

                                                 de alimentatie verhoging/indexering 
 
was voor 2016  1,3%,
is vanaf 1-1-2017  2,1%, 
 
                           tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, of door de rechter anders is bepaald. 

werkwijze echtscheidingsmediation

 


Het streven is om in 3 besprekingen de mediation af te ronden. In het merendeel van de gevallen, meer dan 90%, lukt dat ook.

1ste bespreking
Tijdens de 1ste bespreking wordt uiteengezet wat de bedoeling van de mediation is:
 • wat er van partijen verwacht wordt: openheid, wederzijds respect, de intentie om er, onder begeleiding van de mediator, samen uit te komen
 • en wat u van de mediator kunt verwachten: in diep respect voor de moeilijke situatie waarin u verkeert, u onpartijdig en gezamenlijk begeleiden in het vinden van oplossingen waar ieder van u verder mee kan. 
 • Partijen kunnen kwesties aan de orde stellen welke zij graag met voorrang behandeld willen zien; daar wordt dan direct op ingegaan.
Vaak heeft een van partijen, of ook wel beide partijen, het nog vreselijk moeilijk met het scheidingsbesluit; daar wordt dan bij stil gestaan, met de bedoeling dat er over en weer meer begrip ontstaat over de moeilijke situatie van (vaak) beide partijen. 

- Besproken wordt verder wat er vóór de 2de bespreking aangeleverd moet worden, zodat met die gegevens een 1ste ontwerp scheidingsverzoekschrift en convenant (scheidingsovereenkomst waarin al de afspraken komen te staan)  en indien van toepassing: ouderschapsplan en alimentatieberekeningen  kunnen worden gemaakt, die dan de 2de bespreking met u besproken kunnen worden.

Na afloop van de 1ste bespreking ontvangen partijen een mediationovereenkomst en een verslag over hetgeen tijdens de bespreking is voorgevallen. Ook de volgende bespreking wordt in een verslag vastgelegd.

2 de bespreking

Tijdens de 2de bespreking worden besproken:  
 • het verslag van de 1ste bespreking en de bemiddelings-overeenkomst, alsook vragen en opmerking van partijen.
 • de eerste ontwerpen van:
  1. het verzoekschrift; 
  2. het ouderschapsplan; als er kinderen zijn: het zorgplan betreffende de kinderen;                                                                                         
  3. het convenant : een gezamenlijk plan waarin de afspraken van partijen voor ná de scheiding worden overeengekomen, over bijvoorbeeld de woning, boedel, bankrekeningen, schulden, verdeling van het eventuele opgebouwde pensioen en
  4. indien van toepassing: alimentatieberekeningen; alles gemaakt op basis van de door partijen aangereikte gegevens, zoals door de bemiddelaar verzocht in de 1ste bespreking.
Partijen worden begeleid in het vinden van juridische en ook emotionele oplossingen waar ieder verder mee kan, waarbij partijen uiteindelijk zelf de beslissingen nemen.
Tijdens de mediation krijgen ook de fiscale aspecten, met, vaak positieve mogelijkheden, van de boedelverdeling en alimentatie ruime aandacht.

Doordat partijen zelf de beslissingen nemen (onder begeleiding van de mediator), hebben de uiteindelijke overeengekomen afspraken een groter draagvlak dan in het geval de rechter in een uitspraak knopen doorhakt, waarmee beide partijen vaak niet onverdeeld gelukkig zijn.

Daarnaast is mediation ook een waardige manier om de relatie af te sluiten, je houdt rekening met elkaar, maar wil ook zelf verder.

De besprekingen, (dus steeds op basis van wederzijds respect en de wil om er samen uit te komen) zijn vaak intens en pittig, maar de hele procedure bij mediation is veel sneller, veel  goedkoper en veel minder onaangenaam dan een vechtprocedure (= op tegenspraak, met elke partij een eigen advocaat), zie verder knop mediation.

Voor een goede voortgang van de procedure is het van belang dat de, tijdens de 1ste bespreking gevraagde gegevens, ook daadwerkelijk compleet en tijdig (d.w.z. uiterlijk enkele dagen vóór de 2de bespreking) aangeleverd zijn.

3de bijeenkomst

Indien mogelijk wordt tijdens de 3de bijeenkomst een echtscheidings- verzoekschrift met convenant en indien minderjarige kinderen: een ouderschapsplan, getekend, waarna het scheidingsverzoekschrift bij de rechtbank wordt ingediend.
Ook worden dan, indien van toepassing. de formulieren voor de verdeling van het ouderdomspensioen gezamenlijk ingevuld.

U kunt zelf het formulier vinden op www.rijksoverheid.nl  waarna u - rechtsboven op de pagina - invult: Formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen. 

Met de link: http://www.verenigingfas.nl/sites/default/files/file/OUDERSCHAPSPLAN%2097%202003%20website.doc kunt u een uitgebreid ouderschapsplan downloaden; u hoeft niet alles van het plan te gebruiken, als er maar afspraken in vermeld staan over: 
-1- de zorgverdeling/omgangsregeking;
-2- hoe informatie over de kinderen, wordt uitgewisseld en
-3- hoe de kosten betreffende de kinderen over de ouders worden verdeeld (daartoe worden, draagkrachtberekeningen gemaakt en -tijdens de mediation- uitvoerig besproken).


Nazorg:
Mochten er ook na afloop van de bemiddeling nog vragen zijn dan zal ik u ook dan nog graag beiden te woord staan, waarbij dan het uitgangspunt is dat ik u nog steeds beiden bijsta.

 

Login | Realisatie: Qrios | © copyright 2017 Advocatenkantoor de Jongh