mr. P.M.M.Th. de Jongh                 Posthoorn 20   2907SH Capelle a/d IJssel         tel. 010-4519788          mail: advocatenkantoordejongh@kpnmail.nl

                                                 de alimentatie verhoging/indexering 
 
was voor 2016  1,3%,
is vanaf 1-1-2017  2,1%, 
 
                           tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, of door de rechter anders is bepaald. 

Tarieven


Wat kost een echtscheidingsprocedure bij Advocatenkantoor De Jongh.

(bedragen bijgewerkt op 7-1-2017)

In geval van mediation:

-1- kosten advocaat tevens mediator:

-of- wellicht heeft u een rechtsbijstandsverzekering, dan kan de mediation geheel of gedeeltelijk vergoed worden door de rechtsbijstandsverzekeraar (bijvoorbeeld SRK of Das),


-of- wellicht komt u in aanmerking voor een toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand: de eigen bijdrage voor de mediation bedraagt dan, afhankelijk van inkomen en vermogen, eenmalig € 53,-- of € 105,-- per persoon, zie http://www.rvr.org/

                                 
-of
- in het geval u geen rechtbijstandsverzekering heeft en u ook niet in aanmerking voor een toevoeging:  dan rekent mw. de Jongh een all-in tarief van € 1000,-- exclusief 5% kantoorkosten en 21% btw per persoon. In de kosten zijn begrepen: maximaal 3 besprekingen van max. 2,5 uur per keer, verslagen, opstellen (concepten) verzoekschrift en convenant, boedelverdeling en alle correspondentie rechtbank en gemeente en indien van toepassing: draagkracht/alimentatieberekeningen en ouderschapsplan. 

Mochten 3 besprekingen niet voldoende zijn dan geldt voor de extra werkzaamheden na de 3de bespreking een uurtarief van € 150,-- exclusief, welke partijen samen delen, dus ieder € 75,-- per uur, exclusief 5% kantoorkosten en 21% btw. Heeft 1 partij een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand en de ander niet dan is het totale uurtarief voor de extra werkzaamheden: € 75,-- exclusief. 

-2- daarnaast is eenmalig rechtbankkosten, het zgn. griffierecht, verschuldigd:
- met toevoeging thans € 39,-- per persoon (voor beide partijen samen 78,--;
- zonder toevoeging thans € 143,50 per persoon (voor beide partijen samen € 287,--).

 

In geval van echtscheiding op tegenspraak zijn de werkzaamheden in de scheidingsprocedure - door overleg tussen cliënt en   advocaat en advocaten onderling, mogelijke zittingen bij de rechtbank en aanhoudingen van zittingen - veelal aanzienlijk meer (dan bij mediation) en de kosten daardoor onvermijdelijk vaak veel hoger.

-1- kosten advocaat op tegenspraak (is dus geen mediation):                                                      
 -of- wellicht kom je in aanmerking voor een toevoeging door de Raad van Rechtsbijstand: de eigen bijdrage voor mediation bedraagt dan, afhankelijk van inkomen en vermogen, eenmalig € 340,-- tot € 849,-- per persoon, zie http://www.rvr.org/ (dus veel duurder dan mediation !)

 -of- geen toevoeging, dan is het individuele uurtarief van de betreffende advocaat van toepassing  exclusief 5% kantoorkosten en 21% btw.                                                                                      

-2- daarnaast is, voor elke procederende partij, eenmalig rechtbankkosten, het zgn griffierecht, verschuldigd:
- met toevoeging € 78,--
- zonder toevoeging € 287,--

Login | Realisatie: Qrios | © copyright 2017 Advocatenkantoor de Jongh