mr. P.M.M.Th. de Jongh                 Posthoorn 20   2907SH Capelle a/d IJssel         tel. 010-4519788          mail: advocatenkantoordejongh@kpnmail.nl

                                                 de alimentatie verhoging/indexering 
 
was voor 2016  1,3%,
is vanaf 1-1-2017  2,1%, 
 
                           tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, of door de rechter anders is bepaald. 

Tarieven


Wat kost een echtscheidingsprocedure bij Advocatenkantoor De Jongh.

(bedragen bijgewerkt op 7-1-2017)

In geval van mediation:

-1- kosten advocaat tevens mediator:

-of- wellicht heeft u een rechtsbijstandsverzekering, dan kan de mediation geheel of gedeeltelijk vergoed worden door de rechtsbijstandsverzekeraar (bijvoorbeeld SRK of Das),


-of- wellicht komt u in aanmerking voor een toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand: de eigen bijdrage voor de mediation bedraagt dan, afhankelijk van inkomen en vermogen, eenmalig € 53,-- of € 105,-- per persoon, zie http://www.rvr.org/

                                 
-of
- in het geval u geen rechtbijstandsverzekering heeft en u ook niet in aanmerking voor een toevoeging:  dan rekent mw. de Jongh een all-in tarief van € 1000,-- exclusief 5% kantoorkosten en 21% btw per persoon. In de kosten zijn begrepen: maximaal 3 besprekingen van max. 2,5 uur per keer, verslagen, opstellen (concepten) verzoekschrift en convenant, boedelverdeling en alle correspondentie rechtbank en gemeente en indien van toepassing: draagkracht/alimentatieberekeningen en ouderschapsplan. 

Mochten 3 besprekingen niet voldoende zijn dan geldt voor de extra werkzaamheden na de 3de bespreking een uurtarief van € 150,-- exclusief, welke partijen samen delen, dus ieder € 75,-- per uur, exclusief 5% kantoorkosten en 21% btw. Heeft 1 partij een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand en de ander niet dan is het totale uurtarief voor de extra werkzaamheden: € 75,-- exclusief. 

-2- daarnaast is eenmalig rechtbankkosten, het zgn. griffierecht, verschuldigd:
- met toevoeging thans € 39,-- per persoon (voor beide partijen samen 78,--;
- zonder toevoeging thans € 143,50 per persoon (voor beide partijen samen € 287,--).

 

 NB. bij verwijzing door de rechtbank, waarbij geen toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand mogelijk is, geldt een instaptarief: iedere partij betaalt voor het eerste gesprek  van maximaal 2 uur: € 75,-- + btw. Partijen dienen daartoe aan het begin van de bespreking hiervoor een incassomachtiging te tekenen. Na de twee uur geldt bovenstaand uurtarief.

 

In geval van echtscheiding op tegenspraak zijn de werkzaamheden in de scheidingsprocedure - door overleg tussen cliënt en   advocaat en advocaten onderling, mogelijke zittingen bij de rechtbank en aanhoudingen van zittingen - veelal aanzienlijk meer (dan bij mediation) en de kosten daardoor onvermijdelijk vaak veel hoger.

-1- kosten advocaat op tegenspraak (is dus geen mediation):                                                      
 -of- wellicht kom je in aanmerking voor een toevoeging door de Raad van Rechtsbijstand: de eigen bijdrage voor mediation bedraagt dan, afhankelijk van inkomen en vermogen, eenmalig € 340,-- tot € 849,-- per persoon, zie http://www.rvr.org/ (dus veel duurder dan mediation !)

 -of- geen toevoeging, dan is het individuele uurtarief van de betreffende advocaat van toepassing  exclusief 5% kantoorkosten en 21% btw.                                                                                      

-2- daarnaast is, voor elke procederende partij, eenmalig rechtbankkosten, het zgn griffierecht, verschuldigd:
- met toevoeging € 78,--
- zonder toevoeging € 287,--

Login | Realisatie: Qrios | © copyright 2017 Advocatenkantoor de Jongh