mr. P.M.M.Th. de Jongh                 Posthoorn 20   2907SH Capelle a/d IJssel         tel. 010-4519788          mail: advocatenkantoordejongh@kpnmail.nl

                                                 de alimentatie verhoging/indexering 
 
was voor 2016  1,3%,
is vanaf 1-1-2017  2,1%, 
 
                           tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, of door de rechter anders is bepaald. 

Mediation

De taak van de mediator:

De advocaat-scheidingsmediator -door de rechtbank erkend en ingeschreven; zie verder knop kwalificaties- begeleidt als neutrale, betrokken derde, het proces van overleg en onderhandeling tussen de echtgenoten/partners, waarbij:


- zij  de partners helpt bij het zoeken naar verschillende oplossingsmogelijkheden (opties); 

- zij juridische en ook zeer nuttige fiscale informatie verschaft, om partijen in staat te stellen samen de beslissingen te nemen die het beste bij de situatie van elk van hen passen.

- zij passende aandacht besteedt aan het bevorderen van de onderlinge communicatie;

- zij verslagen opstelt van de mediationgesprekken en die bespreekt deze met de partners;

- zij steeds contact houdt met de partners gezamenlijk, behoudens voor zover het betreft niet inhoudelijke contacten, zoals het afspreken van data voor een bespreking;

- zij de bereikte overeenstemming vastlegt in een ontwerp overeenkomst/concept-convenant;

- zij  na ondertekening van het convenant zorgt voor de afwikkeling van de (gerechtelijke) procedure en zorg draagt voor de inschrijving van de rechterlijke uitspraak bij de gemeente waar men is gehuwd, met welke inschrijving de echtscheiding definitief wordt;

- zij begeleidt partners bij de melding aan de pensioenuitvoerders aangaande de gemaakte afspraken omtrent pensioenverevening;

- zij de leiding heeft over het mediationproces;


Commitment:

Mediation valt of staat met de juiste instelling van partijen: de wil om er samen uit te komen.
Het is daarbij van belang dat ieder zich er bewust van is of wordt, wat de ander belangrijk vindt ... dat is soms erg lastig, maar de mediator helpt u daarbij !

Daarnaast is respect over en weer en het geven van openheid (met name op het financiele terrein), essentieel om tot gezamenlijke oplossingen te komen !

Meer inzicht:

Partijen staan in de mediation niet tegenover, maar naast elkaar. De mediator speelt daarbij een belangrijke rol. Niet zelden is het voor een, of beide, partijen van groot (emotioneel) belang om meer inzicht te krijgen over het mislukken van de relatie; de mogelijke oorzaken en ieders aandeel daarin.
Knelpunten in de relatie kunnen zich ook herhalen in de bemiddeling, zodat het van belang is om die knelpunten bespreekbaar en hanteerbaar te maken, zodat ze een geslaagde bemiddeling niet in de weg staan.

Het acceptatieproces komt door het verbeterde inzicht op gang en werkt rustgevend en vereenvoudigt de gesprekken en onderhandelingen met partijen over de afwikkeling van scheiding.


Sneller en goedkoper:

Alles is in de mediationsessies direct bespreekbaar, zonder kostbare en tijdrovende besprekingen tussen advocaten en cliënten, briefwisseling tussen advocaten en rechtbankzittingen.               Direct komt op tafel te liggen wat elk van partijen wenst; over de achterliggende gedachten kan gesproken worden, zodat er meer begrip voor kan ontstaat; uiteraard helpt de mediator daarbij hoe e.e.a. naar beider tevredenheid geregeld kan worden.

De besprekingen (dus steeds op basis van wederzijds respect zijn en de wil om er samen uit te komen !) zijn daarom intens en pittig en variëren van 3/4 tot 2,5 uur (een enkele keer uitlopend tot 3 uur); de hele mediation procedure - 3 besprekingen is het uitgangspunt -  is vele malen sneller en goedkoper en veel minder onaangenaam dan een vechtprocedure, waarbij elke partij een eigen advocaat heeft. 

Door mw. mr. De Jongh zijn inmiddels ruim 750 zaken middels mediation afgesloten.


Voordelen:

Het grote voordeel van bemiddeling is dat partijen de gevolgen van de scheiding, met behulp van de advocaat-mediator, in overleg met elkaar (geen hakken in het zand), zelf regelen (oplossen) en zijn daardoor niet afhankelijk van een rechter die in een strijdprocedure knopen moet doorhakken, waardoor de acceptatiegraad, werkbaarheid en de duurzaamheid van de onderlinge afspraken beslist vergroot wordt. 

Bij mediation beslis je dus zelf, onder deskundige leiding.

Daarnaast zijn de voordelen:

  • er staan geen strijdende partijen tegenover elkaar; respect voor elkaar wordt gestimuleerd; naast eventuele broodnodige ontladingen, worden de gezamenlijke belangen gezocht, waardoor de sfeer tussen partijen onderling maar ook met betrokkenen - bijvoorbeeld kinderen !- niet onnodig (nog verder) beschadigd wordt; knelpunten worden bespreekbaar gemaakt, teneinde het samen zoeken naar oplossingen mogelijk te maken.
  • de procedure is beslist sneller en daardoor aanzienlijk goedkoper, dan als elk der partijen een eigen advocaat heeft.

Opluchting:

Als partijen in een conflictsituatie (heel erg) boos zijn op elkaar, lijkt respectvol overleg soms (te) veel gevraagd. Mensen die toch de moed hebben gehad om met de vereiste houding (luisteren naar elkaar, met de wil om er samen uit te komen), de mediation in te gaan, zijn allen, bijna zonder uitzondering, achteraf en soms met verbazing, zeer opgelucht dat zij voor deze vreedzame manier voor conflictoplossing hebben gekozen.


Vaardigheden van de mediator:

Mw. mr. De Jongh weet zich door de gedegen opleidingen van zowel de VFAS, als de NMI en MFN: zie knop "kwalificaties" en ruime ervaring - ruim 750 stellen gingen u voor - gesterkt om partijen door de mediation te loodsen.           Over, hoe het  tijdens de mediation, aan toe gaat: zie de knop "werkwijze mediation".

Daarnaast wordt partijen inzicht gegeven over hoe de rechtbank in bepaalde situaties gebruikelijk oordeelt (beschikt) als partijen er niet in overleg uitkomen; ook de fiscale gevolgen van de scheiding, voor elk der partijen, worden behandeld.


Richt de Nederlands Mediation Instituut en tegenwoordig de Mediatorsfederatie Nederland  zich  in het algemeen op mediation, waarbij de belangrijkste vaardigheden zijn :

  • inzicht in relationele problematiek
  • communicatievaardigheden, actief luisteren en stimuleren van de betrokkenheid van partijen in de bemiddeling;
  • conflictbeheersing- en interventie technieken;
bij de VFAS benadering komt daar - naast bovengenoemde vaardigheden -, nog bij: ·
  • praktisch inzicht door ruime ervaring op personen- en familierecht; inzicht in juridische gevolgen van de verschillende mogelijkheden; ook bijkomende fiscale gevolgen en mogelijkheden komen aan de orde en leveren niet zelden een flinke belastingkorting op;
  • het juridisch goed formuleren en vastleggen van de gemaakte afspraken, in een convenant en, indien van toepassing ouderschapsplan, welke afspraken zij als advocaat kan laten formaliseren door de rechtbank.
  • ook eventuele aanspraken op het t. t. v. het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen, worden behandeld en gereed gemaakt voor toezending aan de betreffende pensioenverzekeraar; 
    u kunt zelf het formulier vinden op www.rijksoverheid.nl  waarna u - rechtsboven op de pagina - invult: Formulier Mededeling van Scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen. 

 

Login | Realisatie: Qrios | © copyright 2017 Advocatenkantoor de Jongh