mr. P.M.M.Th. de Jongh Posthoorn 20 2907 SH Capelle aan den IJssel Tel: 010 4519788   06-43077752  advocatenkantoordejongh@kpnmail.nl

                                                 de alimentatie verhoging/indexering 
 
was voor 2016  1,3%,
is vanaf 1-1-2017  2,1%, 
 
                           tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, of door de rechter anders is bepaald. 

Kwalificaties mw. mr. De Jongh

  • Mw. de Jongh is gecertificeerd lid van de MFN (Mediatorsfederatie Nederland) -voorheen het NMI (Nederlands Mediation Instituut)- en van de vFAS (vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators).                                                                                                 
  • Sinds 1986 werkzaam als advocaat, algemene praktijk; vanaf 1996 specialisatie in personen- en familierecht.                                                                                     
  • In 1999 aangesloten bij VPFA: de Vereniging van Personen- en Familierechtadvocaten . Begin 2001 werd het postdoctorale examen Verdieping Personen en -Familierecht aan de Universiteit van Nijmegen met goed gevolg afgesloten, waarna zij begin 2001 als gekwalificeerd lid van de VPFA werd ingeschreven. Vaardigheden op het terrein van alimentatie, boedelverdeling en huwelijkse voorwaarden zijn inmiddels zeer veelvuldig en met succes toegepast.                                                                                                  
  • Begin 2000, na de benodigde vooropleiding conflictbemiddeling, aangesloten bij de VAS, de Vereniging van Advocaat-Scheidingsbemiddelaars. Na afronding van de Opleiding tot Advocaat Scheidingsbemiddelaar ingeschreven als gekwalificeerd lid van de Vas. Met ingang van 1-1-2003 zijn de VPFA en de VAS gefuseerd tot de VFAS: de vereniging van Familierechtadvocaten en -Scheidingsmediators.  
  • In 2001 aangesloten bij het NMI, het Nederlands Mediation Instituut; alwaar zij medio 2003 het Certificaat van Vakbekwaamheid van Gecertificeerd Mediator werd uitgereikt; dit werd, na gebleken ervaring en deskundigheid, op 11-6-2009 voor de 2de maal verlengd. Per 29-7-2015 -middels het zgn. "Peer Review"-  is het Certificaat wederom met 3 jaar verlengd.                                                                                                                                     
  • Per 1-1-2012 als NMI registermediator opgenomen in het nieuwe NMI register en als zodanig ingeschreven bij alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland, alsook bij het Juridisch Loket en de Raden voor Rechtbijstand.                                                                                             
  • Per 1-1-2014 MfN-registermediator (MfN= Mediatorsfederatie Nederland).                          
  • Inmiddels ruim 700 zaken succesvol met bemiddeling afgesloten.
Login | Realisatie: Qrios | © copyright 2017 Advocatenkantoor de Jongh