mr. P.M.M.Th. de Jongh                 Posthoorn 20   2907SH Capelle a/d IJssel         tel. 010-4519788          mail: advocatenkantoordejongh@kpnmail.nl

                                                 de alimentatie verhoging/indexering 
 
was voor 2016  1,3%,
is vanaf 1-1-2017  2,1%, 
 
                           tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, of door de rechter anders is bepaald. 

echtscheidingsmediation

 

Echtscheidingsmediation, hoge kwaliteit, toch lage kosten ! ook afspraken mogelijk in de avonduren;  010-4519788.

Bij verwijzingen door de rechtbank geldt het instaptarief, zie knop kosten. 

Echtscheidingsmediation door een betrokken advocaat & mediator; 30 jaar ervaring; ruim 700 stellen gingen u, in alle tevredenheid, voor !  ook met toevoegingen door de Raad voor Rechtsbijstand: de kosten voor de hele procedure kunnen daardoor zeer laag zijn, namelijk:   € 53,-- eigen bijdrage + € 39,-- administratiekosten rechtbank (zie knop "Kosten").

 

Als "samen verder" echt niet meer gaat ....

wat dan..., wat eens zo mooi begonnen is, zou toch niet in een complete oorlog mogen eindigen...

Logisch dat er gevoelens zijn van diepe teleurstelling, boosheid en frustratie; dat zijn gevoelens die bij een echtscheiding horen.
Niemand staat te juichen bij een scheiding, hooguit kan er soms sprake zijn van opluchting, dat je je bevrijd voelt uit een diepongelukkige situatie; vaak is er ook wanhoop, volkomen ontreddering, waarbij je echt wel een paar weken, soms maanden, door een heel diep dal gaat ...
Maar hoe dan verder... wat wil je... je leven weer zo goed mogelijk voortzetten; je richten op de toekomst en durven ontdekken dat er nog talrijke mogelijkheden voor ontplooiing en geluk in het verschiet liggen, voor jezelf en je eventuele kinderen en daarnaast ook je ex-partner, die je ooit het allerbeste toewenste, ook zijn of haar toekomst en geluk nog gunt:  los van alle negatieve bagage, ieder je eigen nieuwe toekomst tegemoet !

Gun jezelf mediation ! Stop de strijd, beperk de kosten en kom, onder deskundige begeleiding van de advocaat-mediator, samen tot oplossingen waar elk van jullie goed verder mee kan ! Bedenk daarbij dat die - samen gevonden - oplossingen, door jullie beider acceptatie, een langere houdbaarheidsdatum hebben dan een door de rechter opgelegde beslissing. En, mocht de situatie van elk, of van een van jullie, anders worden - waardoor je weer andere afspraken wilt maken - dan kan dat, weer in goed overleg, onder de deskundige leiding van de advocaat & mediator !

 

Echtscheiding op tegenspraak of echtscheidingsbemiddeling/mediation ?

Bij echtscheiding op tegenspraak heeft ieder een eigen advocaat, het is een tijdrovende, vaak zwaar emotionele en kostbare zaak met soms meerdere zittingen bij de rechtbank, waarbij het uiteindelijk de rechter is, die de knopen doorhakt.

Bij echtscheidingsbemiddeling/mediation, schep je met elkaar en onder deskundige begeleiding van de advocaat-mediator, het, voor julie, juiste maatmodel voor de scheidingsovereenkomst: het echtscheidingsconvenant. De advocaat-mediator geeft de rechtbank aan hoe en wat jullie samen geregeld wilt zien en dat gebeurt dan ook: de rechter zal dat dan opnemen in zijn uitspraak.

Een oplossing voor beiden

De advocaat-mediator neemt je samen bij de hand, denkt met jullie allebei mee, om een oplossing te vinden, waarmee je ieder goed verder kunt met je leven; je beslist samen; het is de taak van de mediator om jullie op een lijn te krijgen, zij is daarin uitvoerig geschoold en heeft zeer ruime ervaring (zie knop kwalificaties).

Over bijvoorbeeld: de verdeling van alles wat jullie samen hebben; over wel of geen levensonderhoud/alimentatie en zo ja hoeveel dan; over hoe het opgebouwde pensioen verdeeld kan worden;  zijn er kinderen, dan vormen die een van de belangrijkste onderdelen van de mediation, samen zullen we ouderschapsplannen bespreken, waarin verdeling van zorg en kosten en eventuele bijzondere wensen die jullie t.a.v. de kinderen hebben kunnen worden vastgelegd. 

De juridische en fiscale mogelijkheden worden besproken en benut; je wordt bij de hand genomen en door de hele procedure geleid t/m de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de gemeente; met die inschrijving wordt de scheiding officieel. 
 

Wist je dat:  

  • je steeds direct je eigen advocaat & mediator aan de telefoon krijgt; bij afwezigheid altijd (!) binnen 24 uur wordt teruggebeld (weekend- en feestdagen uitgezonderd);
  • als je geen klik ervaart tijdens de eerste bespreking en de mediation dan wilt stoppen: er dan geen kosten in rekening worden gebracht;
  • middels mw. de Jongh, door de vergaande specialisatie en ervaring, de kosten van  echtscheidingsbemiddeling door bepaalde rechtsbijstandverzekeringen, bijvoorbeeld via de DAS (grootste deel) en SRK (helemaal) vergoed kunt krijgen, zie knop tarieven; 
  • er ook met een toevoegingen (vroeger: het bewijs van onvermogen), gewerkt wordt; wel voorwaarden aan verbonden: zie daarvoor de knop tarieven en ook http://www.rvr.org/
  • een vast tarief mogelijk is gebruikelijk... zie knop "Kosten";
  • scheidingsbemiddeling binnen 3 besprekingen meestal haalbaar is.
Login | Realisatie: Qrios | © copyright 2017 Advocatenkantoor de Jongh