mr. P.M.M.Th. de Jongh                 Posthoorn 20   2907SH Capelle a/d IJssel         tel. 010-4519788          mail: advocatenkantoordejongh@kpnmail.nl

                                                 de alimentatie verhoging/indexering 
 
was voor 2016  1,3%,
is vanaf 1-1-2017  2,1%, 
 
                           tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, of door de rechter anders is bepaald. 

echtscheidingsmediation

 

Echtscheiding middels mediation, hoge kwaliteit, toch lage kosten, met toevoeging al vanaf € 53,-- ! ;  ook afspraken in de avonduren mogelijk;  010-4519788.

Gratis kennismakingsgesprek op aanvraag mogelijk; bij verwijzingen door rechtbanken en gerechtshoven geldt het instaptarief, zie knop kosten. 

Scheidingsmediation door een betrokken advocaat & mediator; 30 jaar ervaring; ruim 750 stellen gingen u, in alle tevredenheid, voor !  ook met toevoegingen door de Raad voor Rechtsbijstand: de kosten voor de gehele procedure kunnen daardoor zeer laag zijn, namelijk:   € 53,-- eigen bijdrage + € 39,-- administratiekosten rechtbank (zie knop "Kosten"); heeft u een rechtsbijstandsverzekering die scheidingsmediation dekt, dan worden de kosten in de meeste gevallen, geheel vergoed.

 

Als "samen verder" echt niet meer gaat ....

wat dan..., wat eens zo mooi begonnen is, zou toch niet in een complete oorlog mogen eindigen...

Logisch dat er gevoelens zijn van diepe teleurstelling, boosheid en frustratie; dat zijn gevoelens die bij een echtscheiding horen.
Niemand staat te juichen bij een scheiding, hooguit kan er soms sprake zijn van opluchting, dat je je bevrijd voelt uit een diepongelukkige situatie; vaak is er ook wanhoop, volkomen ontreddering, waarbij je echt wel een paar weken, soms maanden, door een heel diep dal gaat ...
Maar hoe dan verder... wat wil je... je leven weer zo goed mogelijk voortzetten; je richten op de toekomst en durven ontdekken dat er nog talrijke mogelijkheden voor ontplooiing en geluk in het verschiet liggen, voor jezelf en je eventuele kinderen en daarnaast ook je ex-partner, die je ooit het allerbeste toewenste, ook zijn of haar toekomst en geluk nog gunt:  los van alle negatieve bagage, ieder je eigen nieuwe toekomst tegemoet !

Gun jezelf mediation ! Stop de strijd, beperk de kosten en kom, onder deskundige begeleiding van de advocaat-mediator, samen tot oplossingen waar elk van u goed verder mee kan ! Bedenk daarbij dat die - samen gevonden - oplossingen, door uw beider acceptatie, een langere houdbaarheidsdatum hebben dan een door de rechter opgelegde beslissing. En, mocht de situatie van elk, of van een van u, anders worden - waardoor u weer andere afspraken wilt maken - dan kan dat, weer in goed overleg, onder de deskundige leiding van de advocaat & mediator !

 

Een oplossing voor beiden

De advocaat-mediator neemt u samen bij de hand, denkt met u allebei mee, om een oplossing te vinden, waarmee ieder goed verder kan; je beslist samen; het is de taak van de mediator om u op een lijn te krijgen, zij is daarin uitvoerig geschoold en heeft zeer ruime ervaring (zie knop kwalificaties).

Over bijvoorbeeld: de verdeling van alles wat jullie samen hebben; over wel of geen levensonderhoud / alimentatie en zo ja hoeveel dan; over hoe het opgebouwde pensioen verdeeld kan worden;  zijn er kinderen, dan vormen die een van de belangrijkste onderdelen van de mediation, samen zullen we ouderschapsplannen bespreken, waarin verdeling van zorg en kosten en eventuele bijzondere wensen die jullie t.a.v. de kinderen hebben kunnen worden vastgelegd. 

De juridische en fiscale mogelijkheden worden besproken en benut; je wordt bij de hand genomen en door de hele procedure geleid t/m de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de gemeente; met die inschrijving wordt de scheiding officieel. 
 

Wist u dat bij dit mediationkantoor:

  • je steeds direct je eigen advocaat & mediator aan de telefoon krijgt; bij afwezigheid altijd (!) binnen 24 uur wordt teruggebeld (weekend- en feestdagen uitgezonderd);
  • als je geen klik ervaart tijdens de eerste bespreking en de mediation dan wilt stoppen: er dan geen kosten in rekening worden gebracht;
  • middels mw. de Jongh, door de vergaande specialisatie en ervaring, de kosten van  echtscheidingsbemiddeling door bepaalde rechtsbijstandverzekeringen, bijvoorbeeld via de DAS (grootste deel) en SRK (helemaal) vergoed kunt krijgen, zie knop tarieven; 
  • er ook met een toevoegingen (vroeger: het bewijs van onvermogen), gewerkt wordt; wel voorwaarden aan verbonden: zie daarvoor de knop tarieven en ook http://www.rvr.org/
  • een vast tarief mogelijk is gebruikelijk... zie knop "Kosten";
  • scheidingsbemiddeling binnen 3 besprekingen meestal haalbaar is.                                            

In het geval u kiest voor scheidingsprocedure 'op tegenspraak'  - ook wel  'een vechtscheiding' genoemd, waarbij  ieder een eigen advocaat heeft- : dan kunt u niet bij dit kantoor terecht. 

 Bij procedures op tegenspraak (geen mediation, maar ieder heeft een eigen advocaat) geldt over het algemeen: 

-1- De procedure 'op tegenspraak' duurt aanzienlijk langer:

de werkzaamheden in de scheidingsprocedure - door overleg tussen cliënt en  advocaat en advocaten onderling en mogelijke (meerdere) zittingen bij de rechtbank vergen veel tijd, een looptijd van een jaar is geen uitzondering; bij mediation is een doorlooptijd van 3 maanden de regel.

 -2- De kosten bij  'op tegenspraak'  zijn hoger:

 - bij 'op tegenspraak' betaalt ieder gebruikelijk het hele uurtarief (bij mediation betaald ieder het halve uurtarief)

- bij 'op tegenspraak' zijn heel veel meer uren nodig, die ieder dus volledig zelf alleen dient te betalen; 

 - komt u in aanmerking voor een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand, dan zijn de kosten van de 'eigen bijdrage'  bij  'op tegenspraak' aanzienlijk hoger  tot € 849,-- p.p. dan die bij mediation tot 105,-- p.p. (mediation wordt meer gesubsidieerd door de overheid), zie http://www.rvr.org.

 - bij 'op tegenspraak'  betaalt elke partij de volledige griffierechtkosten -administratiekosten rechtbank-, bij mediation draagt iedere partij de helft van die kosten.

 -3- Verder is het van groot belang dat de verstandhouding tussen de gewezen partners bij 'op tegenspraak' er over het algemeen bepaald niet beter op wordt.  U beslist niet zelf, maar de rechter hakt knopen door. Bij mediation is het de inzet om de verhoudingen te normaliseren, de ergste pijn eruit te halen, zodat deze moeilijke fase voor alle betrokkenen - denk vooral aan de kinderen - emotioneel wat minder zwaar wordt; er wordt bij mediation, samen met u beiden, naar oplossingen gezocht waar ieder weer mee verder kan, zonder verdere strijd.                                                

De advocaat-mediator geeft de rechtbank aan hoe en wat u samen geregeld wilt zien en dat gebeurt dan ook: de rechter zal dat dan opnemen in zijn uitspraak. 

Login | Realisatie: Qrios | © copyright 2017 Advocatenkantoor de Jongh